Tuesday, 2 April 2013

പ്രണയത്തിന്റെ ചെറിയ ചില കണ്ടുപിടിത്തങ്ങള്‍

പ്രണയിക്കുമ്പോള്‍ എന്റെ കണ്ണുകളില്‍
ഓരോ നക്ഷത്രക്കുഞ്ഞുങ്ങള്‍  ജനിക്കാറുണ്ടെന്നു
കണ്ടുപിടിച്ചത് നീയാണ്.
പ്രണയിച്ചുറങ്ങുന്ന രാത്രികളില്‍
എന്റെ കവിളികളില്‍ ഓരോ കുട്ടി സൂര്യന്മാര്‍
ഉദിക്കാറുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചതും.
ഇനി വെള്ളം നനഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന്
കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിയുമ്പോള്‍,
എന്റെ പുഴകളില്‍ ഉപ്പ് കലക്കിയതാരാണെന്നു കൂടി
നീ കണ്ടുപിടിച്ചു തരണം.
Post a Comment